» Blog, články

Když je jinde sucho… aneb na kajaku po Baťáku

16. 05. 2016

Když je jinde sucho aneb na kajaku pro Baťáku
Petr Peetrs Novotný
Baťův kanál byl vybudován v letech 1935 – 38 a hlavním účelem byla levná doprava lignitu z dolů v Ratíškovicích do elektrárny v Otrokovicích. Vodní cesta v některých úsecích využívá vlastní koryto Moravy ale většinou vede uměle vybudovaným kanálem. Ten odbočuje z řeky na ř. [...]

Osvětlení Dolního náměstí v Olomouci

16. 05. 2016

Osvětlení Dolního náměstí v Olomouci
Ing. Petr Novotný – Light servis
Dolní náměstí v Olomouci bylo po rekonstrukci slavnostně otevřeno 6. září 2013. Od první verze studie k realizaci byla ale dlouhá cesta. První výpočet osvětlení, který jsem v análech našel, nese datum 7.12.2004 a vlastní rekonstrukce začala v roce 2012. Finální podoba řešení se rodila [...]