» BVV Pavilon P

 Výpočet osvětlení s použitím zrcadel

Foto vstupní haly BVV Pavilonu P se systémem zrcadlového osvětlení

Foto vstupní haly BVV Pavilonu P se systémem zrcadlového osvětlení

Vysoká část vstupní haly je osvětlena systémem Zumtobel Miros využívajícím odrazu úzkého paprsku světla speciálních světlometů od zrcadel složených z velkého počtu šestiúhelníkových konvexních ploch.

Toto napohled velmi efektní osvětlení zároveň řeší problém údržby svítidel v těžko dostupných místech. Světlomet, který potřebuje údržbu, je poměrně snadno dostupný. Zrcadlo je v podstatě bezúdržbové.

Výpočet takového osvětlení je velmi zajímavý, protože podle geometrie nastavení soustavy světlomet – zrcadlo se mění jak vyzařovací charakteristika, tak i účinnost systému.

Zpět na reference