Dynamické prvky v osvětlení obchodního centra Olympia Olomouc

24. 11. 2009

Úvod

Možnost využití systémů řízení osvětlení je zpravidla spojována s úsporou elektrické energie, zvyšováním uživatelského komfortu nebo flexibility osvětlovaného prostoru. Cílem tohoto příspěvku je ukázat na konkrétní realizaci efektového osvětlení obchodního centra Olympia Olomouc a možnost využití „klasických“ busových  systémů užívaných pro řízení standardního vnitřního osvětlení (např. v závislosti na úrovni přirozeného osvětlení) ve zcela jiné roli, která byla doposud spojována spíše se speciálními systémy pro scénické nebo architekturní osvětlení.

Záměr architektů

Dynamické osvětlení obchodního centra se skládá ze tří částí. Nejrozsáhlejší částí je venkovní osvětlení obvodových taškových střech v celkové délce větší než  500m.  Základní představou zde bylo vytvořit vizuální efekt podobný postupnému pohybu „vlny“ po obilném poli při větrném počasí. S ohledem na tuto představu dostal tento systém pracovní název „vítr“. Další částí dynamického osvětlení je prostor obchodní ulice před hypermarketem Hypernova kde linka navzájem přesazených zářivkových svítidel s modrým filtrem osvětluje atypický lamelový rošt. Osvětlení má v tomto případě symbolizovat rozvlněné moře a dostalo pracovní název „voda“.  Celá architektura nákupního centra  představuje stylizovanou holandskou vesnici a odtud zřejmě i pochází záměr doplnit tento vizuální dojem dalšími symbolickými atributy tohoto prostředí, tedy větrem a vodou. Třetím dynamickým prvkem  v osvětlení je nepřímé osvětlení vstupní kruhové „rotundy“.  Tento vysoký a velkoryse pojatý prostor je po obvodu lemován ve výšce přibližně 6m kruhovou  zářivkovou  RGB rampou.  Záměrem v tomto případě byla plynulá změna barevného ladění prostoru.

Volba systému

S ohledem na zásadní rozdíly v požadavcích kladených na systémy „voda“ a „vítr“ ve srovnání s mícháním barev v soustavě RGB v případě „rotundy“ jsme nehledali cestu jak tyto věci zastřešit jedním řídícím systémem a hned na začátku bylo rozhodnuto obě věci oddělit.  Pro použití v rotundě byl vybrán systém Luxmate emotion, který  pracuje na bázi DALI protokolu a poskytuje velmi komfortní prostředí pro vytváření různých barevných „show“   v soustavě RGB.

Naproti tomu celkový počet cca 400 svítidel řízených v systémech voda a vítr neumožňuje přímou aplikaci řízení na bázi DALI a i v případě rozdělení na několik společně řízených DALI subsystémů by velký počet adres podstatně komplikoval vytváření jednotlivých dynamických scén, případně jejich změny.  S ohledem na tyto aspekty bylo rozhodnuto vytvořit v rámci požadovaného cílového efektu systém pokud možno jednoduchý z pohledu oživování  i následného servisu v průběhu provozu. Systém přitom musel nabízet možnost vytvářet dostatečný počet statických světelných scén jejichž spojováním vzniká výsledný dynamický efekt. Z těchto důvodů byla aplikace „ušita na míru“  systému Luxmate professional.

S ohledem na zásadní rozdíly v požadavcích kladených na systémy „voda“ a „vítr“ ve srovnání s mícháním barev v soustavě RGB v případě „rotundy“ jsme nehledali cestu jak tyto věci zastřešit jedním řídícím systémem a hned na začátku bylo rozhodnuto obě věci oddělit.  Pro použití v rotundě byl vybrán systém Luxmate emotion, který  pracuje na bázi DALI protokolu a poskytuje velmi komfortní prostředí pro vytváření různých barevných „show“   v soustavě RGB.

Naproti tomu celkový počet cca 400 svítidel řízených v systémech voda a vítr neumožňuje přímou aplikaci řízení na bázi DALI a i v případě rozdělení na několik společně řízených DALI subsystémů by velký počet adres podstatně komplikoval vytváření jednotlivých dynamických scén, případně jejich změny.  S ohledem na tyto aspekty bylo rozhodnuto vytvořit v rámci požadovaného cílového efektu systém pokud možno jednoduchý z pohledu oživování  i následného servisu v průběhu provozu. Systém přitom musel nabízet možnost vytvářet dostatečný počet statických světelných scén jejichž spojováním vzniká výsledný dynamický efekt. Z těchto důvodů byla aplikace „ušita na míru“  systému Luxmate professional.

Luxmate emotion

Luxmate emotion je samostatný řídící systém  integrující 2 DALI sběrnice. Maximální počet adresovatelných svítidel je 128ks.  Hlavní nadstavbou proti tradičním DALI systémům je programovatelný řídící panel s dotykovou obrazovkou Emotion –Touch.  Ten poskytuje přehledné a komfortní prostředí pro adresování, nastavování scén, kontrolu stavu systému včetně adresné identifikace závad a v neposlední řadě i  pro vytváření různých dynamických efektů včetně řízení barevných přechodů v soustavě RGB. Spolu s možností nastavit rychlosti přechodů mezi barvami, zapínacích a vypínacích časů pro jednotlivé efekty a volbu dnů v týdnu ve kterých budou jednotlivé efekty aktivní tak představuje Emotion – Touch velmi silný nástroj pro vytváření efektového osvětlení do rozsahu omezeného kapacitou dvou DALI sběrnic.

Efektové osvětlení rotundy

Po obvodu rotundy je rozmístěno celkem 34 RGB svítidel, přičemž každé z nich je tvořeno třemi necloněnými svítidly 1×49W (zdroje opatřené červeným, modrým a zeleným filtrem) vybavenými DALI kompatibilním stmívatelným předřadníkem. Svítidla jsou rozdělena na dvě poloviny, přičemž každá je řízena jednou větví DALI sběrnice. Po obvodu rotundy jsou předřadníky adresovány do 6 skupin, což umožňuje vytváření postupných rotujících efektů.  Ovládací panel Emotion – Touch je umístěn spolu s napájecími moduly obou sběrnic ve velíně údržby.  Základní dynamická scéna je spouštěna v nastaveném čase automaticky a vypíná ve 24.00. Další nastavené scény je možno spouštět ručně. V případě požadavku zákazníka je ale možno např. automaticky spouštět  každý den v týdnu jinou scénu.

Luxmate professional

Luxmate professional je komplexní adresovatelný sběrnicový systém určený především pro řízení osvětlení a žaluzií v závislosti na denním světle a to v podstatě v jakémkoliv reálném rozsahu. Základním principem systému je rovnocenné postavení všech koncových prvků připojených na sběrnici. Těmto prvkům jsou v průběhu oživování systému zadány  strukturované adresy (číslo místnosti/číslo skupiny/číslo prvku),  kterými je definována struktura celého systému. Ovládání systému je organizováno na bázi volně nastavitelných světelných scén pro každou jednotlivou logickou místnost (max. 20) a jejich volání pomocí ovladačů, přičemž každý koncový prvek si pamatuje své nastavení pro každou volanou scénu. Díky této vlastnosti jakákoliv závada např. na ovládacím panelu nemá vliv na zachování struktury a nastavení systému jako celku.  Scény mohou být statické nebo dynamické (řízení v závislosti na denním světle).  Pomocí speciálního modulu LM-ZSQ je možno vytvářet sekvence s postupným automatickým voláním různých scén, včetně nastavení časového zpoždění a rychlosti přechodu mezi scénami (fading time). Tímto způsobem je možno zřetězením jednotlivých statických scén vytvářet dynamické efekty.  Počet 20 scén pro každou logickou místnost přitom vytváří dostatečný prostor  pro vytvoření i několika různých dynamických sekvencí.

Návrh řízení systému „voda“ a „vítr“

V těchto systémech neumožňujících volné adresování jednotlivých svítidel jako v případě DALI byla nejdůležitějším rozhodnutím volba počtu a velikosti koncových adresovatelných buněk.  Příliš velký počet adres bude komplikovat nastavení a způsobí rychlé vyčerpání možností systému dané počtem 20 světelných scén při vytváření sekvencí. Příliš krátká buňka se společnou adresou (a tedy i nastavením) může způsobit nepřehlednost  výsledného vizuálního dojmu zvláště při očekávaných pohledech z větší vzdálenosti. Příliš dlouhá buňka naopak znemožní dosáhnutí dojmu plynulosti při realizaci postupných efektů.  Po diskusi jsme zvolili jako optimální řešení systém ve kterém bude vytvořeno 5 periodicky se opakujících skupin svítidel, přičemž každá koncová adresovatelná buňka se bude skládat ze tří svítidel. Při použití svítidel 1×58W v souvislé řadě (vítr)  je tím dána délka koncové buňky cca 4600mm s opakováním stejného nastavení při postupné vlně každých 23m. V případě systému voda kde jsou použita navzájem přesazená svítidla 35W vychází opakování stejného nastavení na cca 18m.  To odpovídá i menší průměrné pozorovací vzdálenosti. Prvky určené pro řízení „vody“ i „větru“ jsou adresovány s jiným číslem logické místnosti, což umožňuje nastavení 20scén pro každý z těchto systémů a rovněž tak nezávislé spouštění i vypínání (ruční i časové).

Adresace systému a nastavení sekvencí

V případě systému DALI proběhne základní adresování automaticky při první inicializaci systému. Potom je potřeba takto náhodně adresovaná svítidla přiřadit podle polohy a barvy zdroje do jednotlivých skupin a RGB svítidel. V průběhu tohoto procesu se náhodně hlásí jednotlivá svítidla, která se vždy rozsvítí na 100%.  Po přiřazení jednotlivých zdrojů do logických RGB svítidel je možno naprogramovat jednotlivé barevné efekty a to buď po jednotlivých krocích nebo s využitím standardních nastavení (v případě synchronních efektů).

V případě systému luxmate professional probíhá adresování systému obdobně. Adresovány však nejsou předřadníky ve svítidlech ale elektronické systémové prvky, které potom pomocí digitálního výstupního signálu řídí skupinu několika předřadníků. Tříúrovňová adresa přitom umožňuje dostatečně strukturovat i rozsáhlé systémy. Výhodou v našem případě byla možnost připojení mobilního programovacího ovladače LM-EG do kteréhokoliv uzlu sběrnice vzhledem k velkému plošnému rozsahu systému.  Po adresaci systému jsou pro každou logickou místnost uloženy jednotlivé světelné scény (možnost individuálního nastavení každé koncové adresy), a to už s ohledem na požadovaný dynamický efekt. Posledním krokem je vytvoření samotné dynamické sekvence, tedy zadání pořadí volání jednotlivých scén, dobu setrvání v každé volané scéně a čas přechodu mezi scénami. Nejzajímavější částí je právě ladění časů v každé sekvenci tak aby výsledný efekt působil vizuálně příjemně a byl pokud možno plynulý.

princip a hodnoty nastavení postupné vlny systému „vítr“

„vítr“ po otevření Olympie

Závěr

Olympia Olomouc byla otevřena pro veřejnost v polovině srpna letošního roku takže na nějaké zásadnější hodnocení provozu systému je ještě brzo. Stávající ohlasy jsou ale příznivé.  Celkově se dá říct, že podobná realizace je sice poměrně nákladná ale může zaujmout návštěvníka a přispět  ke specifickému koloritu stavby a tím se v důsledku podílet na její atraktivitě pro nakupující zákazníky i pro investora.

„vítr“  po otevření Olympie[/caption]

Literatura a odkazy

[1]    Kotas, M.  Luxmate – nová dimenze osvětleování. Kurz osvětlovací techniky XXII, Kouty nad Desnou, Česká Republika, 23-24.9. 2003,  str. 16-20, ISBN 80-248-0446-8

Zanechte vzkaz